Změna pečující osoby nastává, když někdo z vašich blízkých potřebuje podporu jiné pečující osoby.

Jak tuto záležitost vyřídit a jak se mění vaše povinnosti?

Nemůžete se nadále věnovat péči o maminku? Pak je potřeba zajistit náhradní hlavní pečující osobu. Tato situace může být i opačná. O vaši maminku doposud pečoval někdo jiný. Nyní to chcete vzít na plný úvazek vy. Pak bude potřebovat provést následující kroky:

Z jakého důvodu změna pečující osoby nastává – potřebujete pouze přechodnou změnu, tedy zůstanete tzv. hlavní pečující osobou? Nebo bude nutné změnu udělat trvale?

Změnu pečujíci osoby je nutné ohlásit – to obnáší vyplnit formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“ nejlépe do 8 dnů od změny a odevzdat jej na podatelnu Úřadu práce.

Ověřte si, zda máte nárok na úhradu sociálního a zdravotního pojištění – nárok na jejich úhradu máte, pokud má maminka schválený II., III. nebo IV. stupeň příspěvku.

Péče se započítává do potřebných let pojištění pro důchod – po skončení péče o maminku si nezapomeňte na Úřadu práce požádat o potvrzení o době poskytované péče a předat ho na Českou správu sociálního zabezpečení.

I když se stáváte hlavní pečující osobou, můžete na dobu, kdy jste v práci nebo ve škole, zajistit například sociální služby. Ty s vaší maminkou budou po dobu, kdy budete pryč.

Žadatelku o tuto změnu zastává vaše maminka. Proto citlivě zvažte její schopnost rozhodovat o úředních záležitostech. Pokud poznáte, že vykazuje, byť i lehký kognitivní deficit, využijte různé formy podpůrných opatření a opatrovnictví.

Péče o druhé může vysilovat

Dochází Vám síly?
Řešte situaci ihned

Sjednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.
Zjistíte, že Vaše situace má východisko.

Podělte se o náš kontakt s ostatními

Sjednat konzultaci 770 119 776